Menu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
Thu Gom Rác Thải

Thu gom rác thải

  • 19 Tháng Tám, 2017

Rác sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp, trường học, chợ… được lưu chứa trong các thiết bị lưu chứa chuyển đến các điểm tập…

Xem Tiếp