Menu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
anh-slide-2 banner-slide

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

part1_arrow

su-menh

SỨ MỆNH

Công ty CP Môi Trường Đô Thị Đông Anh thực hành, lan tỏa lối sống có đạo đức và có trách nhiệm với cộng đồng.

su-menh

TẦM NHÌN

Một ngày không xa, tất cả các Doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận trách nhiệm phụng sự và chọn hạnh phúc chân thực làm mục tiêu để phát triển bền vững.

MỤC TIÊU

Trước năm 2020, Công ty CP Môi Trường Đô Thị Đông Anh thuộc Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp xử lý môi trường tốt nhất Việt Nam.

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Khai thác, xử lý và phân phối nước trên địa bàn Huyện Đông Anh. Đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn Huyện.

Xem thêm

Thoát nước và xử lý nước thải

Quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống thu gom, các trạm xử lý nước thải trên địa bàn Huyện.

Xem thêm

Thu gom rác thải

Rác sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp, trường học, chợ… được lưu chứa trong các thiết bị lưu chứa chuyển đến các điểm tập kết chuyển lên các xe ép rác chuyên dụng…

Xem thêm

Xử lý và tiêu hủy rác thải.

Công ty Môi trường đô thị Đông Anh là đơn vị được cấp giấy phép về vận chuyển, xử lý các loại chất thải trên địa bàn huyện. Bằng công nghệ tiên tiến, dịch vụ hoàn hảo, tuân thủ đúng các quy trình xử lý, Công ty Môi trường đô thị Đông Anh đã chiếm được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng.

Xem thêm

Video

Tin mới

Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất – Quy chế quản trị công ty

Đăng tải điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất, Quy chế quản trị công ty Cổ phần Môi trường đô thị đông anh. 1 - điều lệ sửa đổi…

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông lớn

Thông tin về hủy mẫu dấu cũ

tbmaudaumtda

Thông tin về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Chấp thuận giao dịch CP Đông Anh

Đối tác

part1_arrow