Menu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

1. Giới thiệu chung về công ty đại chúng

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh được chuyển đổi trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh trực thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội theo Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Chi nhánh Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Chi nhánh Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Công ty được Phòng ĐKDN Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0107726267 lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 2017, đăng ký thay đối lần thứ nhất ngày 17 tháng 02 năm 2017. Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 22 tháng 06 năm 2023.

2. Thông tin chung của Công ty như sau:

– Tên công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

– Tên công ty bằng Tiếng Anh: DONG ANH URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Urenco Dong Anh.,Jsc

– Trụ sở chính: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

– Vốn điều lệ theo ĐKDN: 12.000.000.000 đồng

– Vốn điều lệ thực góp: 12.000.000.000 đồng

– Điện thoại: 0243 883 9400

– Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107726267 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 2017, đăng ký thay đối lần thứ nhất ngày 17 tháng 02 năm 2017. Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 22tháng 06 năm 2023.

– Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:

  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
  • Thu gom rác thải độc hại

3. Giới thiệu về cổ phiếu của công ty đại chúng

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số cổ phiếu công ty đại chúng: 1.200.000 cổ phần

– Giá trị tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

4. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty

  • Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh:

Đứng trước nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội, đặc biệt là sự phát triển của lĩnh vực môi trường, ngày 24/1/1998 Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh được thành lập theo quyết định 450/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở Đội cây xanh môi trường huyện Đông Anh với các nhiệm vụ chính:

– Quản lý và làm vệ sinh các công trình công cộng Thị trấn Đông Anh; thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý, chôn lấp, chế biến phế thải đô thị trên địa bàn huyện.

– Thực hiện theo hợp đồng các dịch vụ về vệ sinh môi trường, thu lệ phí vệ sinh công cộng theo quy định của Nhà nước. – Quản lý, duy tu hệ thống thoát nước, hệ thống đèn đường chiếu sáng, bến bãi để xe của huyện. – Quản lý, trồng, tỉa, chăm sóc vườn hoa, cây xanh.

– Phối hợp với chính quyền xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và các đơn vị khác trên địa bàn huyện vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về trật tự vệ sinh công cộng; bảo vệ giữ gìn cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

Mười bảy năm ra đời, xây dựng và phát triển là khoảng thời gian không dài song đối với Xí nghiệp, đây là thời kỳ hết sức quan trọng để xây dựng nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo; đồng thời cũng khẳng định vai trò và vị trí không thể thiếu trong công cuộc CNH-HĐH, trong khí thế hội nhập WTO của huyện Đông Anh, của Thủ đô và của đất nước.

Ngày đầu thành lập, Xí nghiệp đứng trước rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất: Với 01 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác loại IFA đã cũ, 10 xe thu gom rác thủ công, văn phòng Xí nghiệp phải thuê tại trụ sở Xổ số huyện với diện tích 34 m2; về nhân lực: Là cán bộ chuyển ngành chưa qua đào tạo chuyên môn nên sự hiểu biết về lĩnh vực môi trường còn hạn hẹp, người lao động ban đầu còn mặc cảm với nghề nghiệp, ý thức vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư còn kém; hầu hết các tuyến đường của giao thông chính lượng rác tồn đọng lâu năm, hạ tầng cơ sở của huyện còn thiếu và xuống cấp.

“Vạn sự khởi đầu nan” trước những bộn bề khó khăn thử thách những ngày đầu mới thành lập, Xí nghiệp luôn nhận được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND Huyện Đông Anh, sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành đoàn thể của Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền UBND các xã và thị trấn cùng với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc, ý chí quyết tâm cao của toàn thể CB-CNV và người lao động, Xí nghiệp đã từng bước vượt qua những khó khăn vất vả, không ngừng vươn lên thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Thành phố và Huyện đã tin tưởng giao cho, năm sau luôn cao hơn và toàn diện hơn năm trước. Có rất nhiều nguyên nhân để đạt được những thành quả như ngày hôm nay, trong đó nhân tố quyết định và quan trọng nhất đó là Đảng Bộ, Ban giám đốc Xí nghiệp đã quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và kiện toàn đội ngũ cán bộ; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, luôn hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao cho.

Bên cạnh việc củng cố và hoàn thiện bộ máy để ổn định và phát triển sản xuất, Xí nghiệp đã chủ động tích cực phát triển các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo dựng công ăn, việc làm để tăng thêm thu nhập cho gần 200 CBCVN và người lao động, giá trị dịch vụ không ngừng tăng cao; nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ đóng góp 6 của nhà nước như nộp thuế hàng năm, phí và lệ phí nộp đầy đủ theo đúng quy định. Thông qua hoạt động dịch vụ, Xí nghiệp đã từng bước hòa nhập với nền kinh tế thị trường, tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng chủ động khi cơ chế quản lý thay đổi. Song song với đó, Xí nghiệp thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Ổn định và kiện toàn trung đội tự vệ, đội bảo vệ Xí nghiệp, đăng ký lực lượng quân sự dự bị động viên, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch huấn luyện quân sự, tham gia Hội thao, tập huấn nghiệp vụ phòng chống cháy nổ. Trong nhiều năm qua không có sự cố nào sảy ra. Với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo 197 của Huyện, Xí nghiệp đã tham mưu với UBND Huyện về công tác VSMT trên địa bàn Huyện. Đó là thành lập Ban chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các thôn làng, cụm dân cư có đội vệ sinh môi trường; xây dựng các bãi tập kết rác thải tại từng thôn xóa dần các điểm rác tồn đọng lâu ngày gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ bảy hàng tuần, các dịp kỷ niệm ngày Lễ, Tết… được duy trì và phát huy đều đặn, với lực lượng nòng cốt là: Đoàn Thanh niên, học sinh, hội phụ nữ, hội nông dân … đã tạo thành nề nếp, lối sống văn minh cho người dân nông thôn. Công tác xã hội hóa vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh 17 năm qua đã tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt đô thị Đông Anh, góp phần quan trọng trong việc cải thiện cảnh quan môi trường đô thị Đông Anh ngày càng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp hơn.

Ngày 03/05/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về sáp nhập 05 Xí nghiệp Môi trường Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, Sóc Sơn và Đông Anh trực thuộc các Ủy ban nhân dân các huyện vào Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Ngày 30/09/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4906/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Ngày 10/08/2016, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 240.000 cổ phần.

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0107726267 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 2017, đăng ký thay đối lần thứ nhất ngày 17 tháng 02 năm 2017 với số vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng. Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 22 tháng 06 năm 2023.

5. Quá trình tăng vốn của công ty

Từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng và chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.